Ogłoszenie w sprawie I Ns 56/22

Słubice, dnia 21 września 2022 r.

Sygn. akt I Ns 56/22
(w odpowiedzi należy zawsze podawać sygn. akt )

OGŁOSZENIE:

"Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny ogłasza o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Joannie Mech z domu Konieczna, córce Jana i Ireny, PESEL: 52091412789, urodzonej dnia 14 września 1952 roku w Bogdańcu, zmarłej dnia 13 maja 2019 roku w Kostrzynie nad Odrą, ostatnio stale zamieszkałej w Kostrzynie nad Odrą oraz poucza, że:
osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (czyli spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza"

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Izabela Mazur-Czerniecka      

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 56/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-09-30 14:08:15
Publikacja w dniu:
2022-09-30
Zmiany:
Podejrzyj