Oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym - pouczenie

Druk oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania - pobierz plik

  1. Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.

  2. Jeżeli oświadczenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych, wnioskodawca zostanie zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia w terminie tygodniowym od dnia otrzymania wezwania. Po skutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

  3. Jeżeli nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w poniższym druku należy umieścić te dane na dodatkowej karcie.

  4. Stronę, która uzyskała zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie świadomego podania nieprawdziwych okoliczności, Sąd, cofając zwolnienie, skazuje na grzywnę w wysokości do 1000 złotych. Niezależnie od obowiązku uiszczenia grzywny strona powinna uiścić wszystkie przepisane opłaty i pokryć obciążające ją wydatki. Osobę, która ponownie zgłosiła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, świadomie podając nieprawdziwe okoliczności o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, Sąd, odrzucając wniosek, skazuje na grzywnę w wysokości do 2000 złotych (art. 111 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz.1398).

Rejestr zmian dla: Oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym - pouczenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d