Pouczenie dla obwinionego

Obwiniony ma obowiązek zgłoszenia w terminie 7 dni wszystkich znanych mu dowodów, niezbędnych do rozpoznania sprawy.

Wnosząc o wezwanie nowych osób lub ich dowodów, obwiniony winien podać okoliczności, które w ten sposób chce stwierdzić.

Każda osoba wezwana do sądu winna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.


Rejestr zmian dla: Pouczenie dla obwinionego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d