Pouczenie dla oskarżonego

  • W przypadku nie stawienia się oskarżonego, Sąd uprawniony jest do wydania polecenia doprowadzenia oskarżonego pod przymusem przez organa Policji.

  • Oskarżony, któremu doręczono wezwania na rozprawę, winien zawiadomić Sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przed wezwania, wysłanego pod ostatni znany adres, za doręczone.

  • Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby może nastąpić wyłącznie przez złożenie zaświadczenia lekarza sądowego, a jeżeli chory przebywa w szpitalu – przez złożenie zaświadczenia ordynatora.Oskarżony ma obowiązek zgłoszenia w terminie 7 dni wszystkich znanych mu dowodów, niezbędnych do rozpoznania sprawy.

Wnosząc o wezwanie nowych osób lub ich dowodów, oskarżony winien podać okoliczności, które w ten sposób chce stwierdzić.

Każda osoba wezwana do sądu winna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.


Rejestr zmian dla: Pouczenie dla oskarżonego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d