Prywatny akt oskarżenia

Wysokość zryczałtowanej opłaty z tytułu wniesienia prywatnego aktu oskarżenia

Zryczałtowana opłata z tytułu wniesienia prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł

 

Pouczenie dla oskarżyciela prywatnego - wezwanie na posiedzenie pojednawcze

Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego na posiedzenie pojednawcze bez usprawiedliwionej przyczyny uważa się za odstąpienie od aktu oskarżenia; w takim przypadku prowadzący posiedzenie postępowanie w sprawie umarza.

 

Pouczenie dla oskarżonego - wezwanie na posiedzenie pojednawcze

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego prowadzący posiedzenie pojednawcze kieruje sprawę na rozprawę główną.

Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby może nastąpić wyłącznie przez złożenie zaświadczenia lekarza sądowego, a jeżeli chory przebywa w szpitalu przez złożenie zaświadczenia ordynatora.

Rejestr zmian dla: Prywatny akt oskarżenia

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d