Zapytanie o karalność - informacje ogólne o KRK

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
Sąd Okręgowy
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wlkp.


W Krajowym Rejestrze Karym gromadzone są dane o:

  • osobach: skazanych, tymczasowo aresztowanych lub poszukiwanych listem gończym oraz nieletnich, wobec których orzeczono środki poprawcze bądź wychowawcze lub których umieszczono w schronisku dla nieletnich.

  • Podmiotach zbiorowych (np. firmach), wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości.

 

Każdej osobie i każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane znajdują się w KRK, oraz do uzyskania informacji o treści wszystkich znajdujących się w rejestrze zapisów dotyczących tej osoby lub podmiotu.

Informacji z rejestru mogą także zasięgać uprawnione organy i instytucje (wymienione w ustawie o KRK), w tym pracodawcy – w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów prawa wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Rejestr zmian dla: Zapytanie o karalność - informacje ogólne o KRK

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d