Zapytanie o karalność - zasady uzyskiwania informacji z KRK

Zasady uzyskiwania informacji z KRK

W celu uzyskania informacji z KRK o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem. Można go uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta bądź ściągnąć bezpośrednio ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (Krajowy Rejest Karny ).


Za udzielenie informacji z KRK pobiera się opłatę w wysokości:

    30 zł – za informację o osobie,

    30 zł – za informację o podmiotach zbiorowych,


Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularzu zapytania. Znaki opłaty sądowej można nabyć w kasie Sądu Rejonowego w Słubicach lub na stronie https://oplaty.ms.gov.pl/

Rejestr zmian dla: Zapytanie o karalność - zasady uzyskiwania informacji z KRK