Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego nr 3/21 z dnia 01.02.2021r.

 data 01.02.2021r.

ZARZĄDZENIE NR 3/21

w sprawie wdrożenia standardów i procedur obsługi interesantów

 w Sądzie Rejonowym w Słubicach

 znak  A-0121-3/21                

Na podstawie art. 8 i art. 9a §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządzamy co następuje:

  1. Wdraża się w Sądzie Rejonowym w Słubicach standardy i procedury obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym zgodne z :
  • katalogami procedur wraz z procedurami świadczenia usług dla pracowników sądów
  • katalogiem usług wraz z kartami usług dla interesantów sądów powszechnych
  1. Katalog procedur oraz katalog usług stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. Katalog procedur oraz katalog usług dostępne będą:
  • w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta,
  • w wersji elektronicznej na portalu internetowym zawierającym standardy obsługi interesanta, karty usług (dostępne dla obywateli) i procedury obsługi interesanta (dostępne dla pracowników).
  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2021r.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Słubicach

Alicja Kopczyńska              

        

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego nr 3/21 z dnia 01.02.2021r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-02-03 11:44:55
Publikacja w dniu:
2021-02-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-02-03 11:37:45
Publikacja w dniu:
2021-02-03
Zmiany:
Podejrzyj