Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 10/21 z dnia 22.03.2021r.

22.03.2021r.

A-0121- 10/21

ZARZĄDZENIE  NR 10/21              

            Na podstawie art. 9, 9a i art. 54 ust.2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia      26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2021 r. poz.367. tj. z dnia 12 marca 2021r. ( Dz. U. z 2021 poz.447 )

                                                  zarządza się, co następuje:

  1.  Osoby poruszające się po terenie budynku sądu, uczestniczące w rozprawach lub posiedzeniach sądu zobowiązane są do zasłonięcia ust i nosa przy pomocy maseczki – do odwołania.
  2. Obowiązek nie dotyczy osób określonych w § 25 ust.1 pkt.3, 4, 5 Rozporządzenia z dnia 26.02.2021r.
  3. Traci moc pkt.14 § 1 zarządzenia Prezesa Sądu z dnia 22 maja 2020r.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 10/21 z dnia 22.03.2021r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-03-23 15:00:14
Publikacja w dniu:
2021-03-23
Zmiany:
Podejrzyj