Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 11/22 z dnia 26.04.2022r.

Słubice, dnia 26.04.2022r.

A-0121-11/21

ZARZĄDZENIE NR 11/22

        

Na podstawie § 39.1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych i art.94 pkt.2a kodeksu pracy zarządzam:

  1. Ustalam godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Słubicach w dniu 02.05.2022r. od godz. 07.00 do 15.00
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska            

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 11/22 z dnia 26.04.2022r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-04-26 14:59:06
Publikacja w dniu:
2022-04-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-04-26 14:49:27
Publikacja w dniu:
2022-04-26
Zmiany:
Podejrzyj