Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 13/21 z dnia 09.04.2021r.

09.04.2021r.

A-0121- 13/21

ZARZĄDZENIE NR 13/21

Na podstawie art.54 ust. 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r. w z związku ze skierowaniem trzech pracowników sekretariatu I Wydziału Cywilnego na kwarantannę, jednego na izolację oraz w związku ze skorzystaniem przez trzech pracowników z zasiłku opiekuńczego celem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Sądu Rejonowego w Słubicach jak też petentów

Zarządza się co następuje :

  1. Zawiesza się funkcjonowanie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Słubicach w okresie od dnia 09.04.2021r. do dnia 16.04.2021r.
  2. Odwołuje się posiedzenia i wokandy w I Wydziale Cywilnym w okresie od 12.04.2021r. do 16.04.2021r.
  3. Niecierpiące zwłoki sprawy cywilne będą rozpoznawane przez sędziów i pracowników III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
  4. Odsuwa się sędziów I Wydziału Cywilnego od orzekania na rozprawach i posiedzeniach jawnych w okresie od 12.04.2021r. do dnia 16.04.2021r.
  5. Zastrzega się możliwość przedłużenia okresu zawieszenia.
  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09.04.2021r.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                   

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 13/21 z dnia 09.04.2021r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-04-09 14:06:20
Publikacja w dniu:
2021-04-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-04-09 13:34:51
Publikacja w dniu:
2021-04-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-04-09 12:34:34
Publikacja w dniu:
2021-04-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-04-09 12:29:49
Publikacja w dniu:
2021-04-09
Zmiany:
Podejrzyj