Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 16/20 z dnia 31 marca 2020r.

                                                                                                

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach sądowych oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 9a § 1 i art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020. 365 j.t.)


zarządzam:

 

Odwołanie rozpraw oraz posiedzeń w Sądzie Rejonowym w Słubicach wyznaczonych na dalszy okres – do 30.04.2020r., za wyjątkiem spraw pilnych,  w szczególności w których oskarżony jest tymczasowo aresztowany, związanych z wnioskami o zabezpieczenie, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzone na podstawie konwencji haskiej z 1980r. oraz co do których ustawa wymaga ich rozpoznania lub wykonania w ciągu 72 godzin.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                

 

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 16/20 z dnia 31 marca 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-03-31
Publikacja w dniu:
2020-03-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-03-31
Publikacja w dniu:
2020-03-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-03-31
Publikacja w dniu:
2020-03-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-03-31
Publikacja w dniu:
2020-03-31
Opis zmiany:
b/d