Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 16/22 z dnia 13.06.2022r.

Słubice, dnia 13.06.2022r.

A-0121- 16/22 

ZARZĄDZENIE NR 16/22

     

Na podstawie art.9, art.9a i art.54 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

zarządza się co, następuje:

 

  1. Przywraca się od dnia 20.06.2022r. cotygodniowe dyżury przewodniczących wydziałów i bezpośrednie przyjmowanie petentów przez przewodniczących i prezesa Sądu zgodnie z załączonym harmonogramem.
  2. Uchyla zarządzenie z dnia 23.06.2021r. A-0121-21/21 dot. zasad funkcjonowania BOI, czytelni akt,  biura podawczego i obsługi Ksiąg Wieczystych   w zakresie  §1 do §7 . Ustala się godziny funkcjonowania tych komórek zgodnie z załączonym harmonogramem.
  3. Uchyla zarządzenie z dnia 06.11.2020r. A-0121-54/20 dot. ograniczenia ilości osób przebywających jednocześnie w budynku sądu i zarządzenie z dnia 22.05.2020r. A-0121-30/20 w zakresie dotychczas obowiązującym ( tj. § 1 pkt.2,4 5,6,8-13, § 2 , § 6,  §7.
  4. Uchyla zarządzenie A-0121-57/20 z dnia 16.11.2020r. dot. przekazywania rękawiczek i maseczek osobom doprowadzanym na posiedzenia sądu przez Policję i Straż Graniczną.
  5. Zarządzenie podlega umieszczeniu na stronie  internetowej Sądu Rejonowego w Słubicach.
  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                

      

 

Ustala się następujący harmonogram dot. przyjmowania interesantów przez

 Prezesa  Sądu Rejonowego w Słubicach

Dzień przyjęć

Godzina przyjęć

Oddział Administracyjny

Środa

9:30-11:00

Ustala się następujący harmonogram dot. przyjmowania interesantów przez

Przewodniczących Wydziałów Sądu Rejonowego w Słubicach

Wydział

Dzień przyjęć

Godzina przyjęć

I Cywilny

Środa

10:00-12:00

II Karny

Środa

11:00-12:00

III Rodzinny i Nieletnich

Środa

10:00-12:00

IV Pracy

Wtorek

10:30-11:30

V Ksiąg Wieczystych

Środa

10:00-13:00

Ustala się następujący harmonogram urzędowania Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego, Czytelni Akt i Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

 

Dni urzędowania

Godziny urzędowania

Biuro Obsługi Interesantów

Poniedziałek

Wtorek-piątek

08.00-17:45

08:00-15:00

Biuro Podawcze

Poniedziałek-piątek

07:00-14:45

Czytelnia Akt

Poniedziałek-piątek

08.00-14:30

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Poniedziałek-piątek

07:00-14:00

 

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 16/22 z dnia 13.06.2022r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-06-14 14:58:11
Publikacja w dniu:
2022-06-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-06-14 14:56:44
Publikacja w dniu:
2022-06-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-06-14 14:55:52
Publikacja w dniu:
2022-06-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-06-14 14:55:16
Publikacja w dniu:
2022-06-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-06-14 14:53:40
Publikacja w dniu:
2022-06-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-06-14 14:49:38
Publikacja w dniu:
2022-06-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-06-14 14:34:20
Publikacja w dniu:
2022-06-14
Zmiany:
Podejrzyj