Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 19/20 z dnia 08 kwietnia 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 19/20  

       w sprawie zmiany godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Słubicach w dniu 10.04.2020r.                           

Na podstawie art. 22§1 pkt 1lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnym (Dz.U.2020.365 j.t.) oraz § 39 ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141)

         ustalam godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Słubicach w dniu 10.04.2020r.:  od godz. 7.00 do godz. 13.00.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 19/20 z dnia 08 kwietnia 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Renata Sikorska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-04-08
Publikacja w dniu:
2020-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Renata Sikorska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-04-08
Publikacja w dniu:
2020-04-08
Opis zmiany:
b/d