Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 20/23 z dnia 20.06.2023r.

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Rejonowego w Słubicach

z dnia 20.06.2023r. nr A-0121-20/23

 w sprawie ustalenia godzin obsługi interesantów w poniedziałki

 w okresie od 03.07.2023r. do dnia 31.08.2023r.

 

 

Na podstawie § 39 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019r.( tj. Dz.U z 2022r. poz. 2514 ze zm.)- Regulamin urzędowania sądów powszechnych zarządzam:

§1

  1. W okresie od 03.07.2023r. do 31.08.2023r. obsługa interesantów w poniedziałki odbywać się będzie w godzinach 08.00-15.00.
  2. Dyżur pracowników prowadzony w poniedziałki do godz. 18.00 w okresie wskazanym w pkt.1 zostaje odwołany.§1

 §2

  1. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.
  2. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Słubicach oraz wywieszeniu w  miejscach do tego przeznaczonych.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 20/23 z dnia 20.06.2023r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2023-06-20 14:30:47
Publikacja w dniu:
2023-06-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2023-06-20 14:08:46
Publikacja w dniu:
2023-06-20
Zmiany:
Podejrzyj