Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 21/23 z dnia 21.06.2023r.

ZARZĄDZENIE nr 21/23

Prezesa Sądu Rejonowego w Słubicach

z dnia 21.06.2023r.

 

w sprawie ustanowienia 10 listopada 2023r. dniem wolnym od pracy

 w Sądzie Rejonowym w Słubicach  

 

 

Na podstawie art.130 § 2 kodeksu pracy w zw. z art.22§1 pkt.1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023 poz.117) oraz § 39 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz.U.2022 poz.2514)

zarządzam, co następuje:

  1. Za przypadające w dniu 11 listopada 2023r. święto, ustanawiam dla pracowników Sądu Rejonowego w Słubicach dzień 10 listopada 2023r. jako dzień wolny od pracy.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Słubicach.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 21/23 z dnia 21.06.2023r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2023-06-23 07:09:45
Publikacja w dniu:
2023-06-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2023-06-23 07:03:30
Publikacja w dniu:
2023-06-23
Zmiany:
Podejrzyj