Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 25/20 z dnia 12 maja 2020r.

A-0121-25/20

ZARZĄDZENIE

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SŁUBICACH

Nr A-0121-25/20 z dnia 12 maja 2020r.

w sprawie działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów w związku z potencjalnym zagrożeniem wirusem COVID-19

 

Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r poz.374)  w zw z art. 15 zzs ust. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz.568) oraz art.54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

zarządzam co następuje:

1. Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych w Sądzie Rejonowym w Słubicach wyznaczonych w okresie od 18 maja 2020r. do 31 maja 2020r., z wyłączeniem spraw pilnych.

2. Dalsze wstrzymanie wysyłania wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe i sądowe, z wyłączeniem spraw pilnych.

3. Polecam powiadomienie stron i uczestników o odwołaniu rozpraw i posiedzeń.

4. Polecam informowanie stron (w drodze pouczeń), iż wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sąd sprawach pilnych.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 25/20 z dnia 12 maja 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-05-12
Publikacja w dniu:
2020-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Renata Sikorska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-05-12
Publikacja w dniu:
2020-05-12
Opis zmiany:
b/d