Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 26/20 z dnia 18 maja 2020r.

A-0121-26/20

ZARZĄDZENIE

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SŁUBICACH

Nr A-0121-26/20 z dnia 18 maja 2020r.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374)  w zw. z art. 46 ust.20  i 21 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  ( Dz. U. poz.875) oraz art.54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

 zarządzam co następuje :

uchylam pkt. 2 zarządzenia Nr 25/20 z dnia 12.05.2020r. dotyczący wstrzymania wysyłania pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe i sądowe.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                  

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 26/20 z dnia 18 maja 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-05-18
Publikacja w dniu:
2020-05-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-05-18
Publikacja w dniu:
2020-05-18
Opis zmiany:
b/d