Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 27/20 z dnia 21 maja 2020r.

Słubice, dnia 21.05.2020r.

A-0121-27/20

ZARZĄDZENIE

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SŁUBICACH

Nr A-0121-27/20 z dnia 21 maja 2020r.

        

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy oraz art. 22§1 pkt 1lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 j.t.)

         zarządzam, co następuje:

  1. Ustanawiam dzień 12 czerwca 2020r. dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Słubicach, za święto 15 sierpnia 2020r. przypadające w dniu wolnym od pracy.
  2. Umieszczenie treści zarządzenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Słubicach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2020r.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 27/20 z dnia 21 maja 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-05-21
Publikacja w dniu:
2020-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Renata Sikorska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-05-21
Publikacja w dniu:
2020-05-21
Opis zmiany:
b/d