Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 34/20 z dnia 15 czerwca 2020r.

 Słubice, dn. 15.06.2020r.

A-0121-34/20

 

 ZARZĄDZENIE nr 34/20

w sprawie wykonywania zadań przez kuratorów sądowych

Na podstawie art.9, art.9a, art.54 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z Ustawą z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  w związku z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

zarządzam, co następuje:

§1

  1. Sądowi kuratorzy zawodowi są zobowiązani wykonać zlecone przez sąd zadania leżące w zakresie ich obowiązków.
  1. Zadania należy wykonywać z zastosowaniem środków ochrony osobistej i zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego  Inspektora Sanitarnego  oraz zarządzenia Prezesa SR w Słubicach  nr. A-0121-30/20 z dnia 22.05.2020r.
  1. Uchylam zarządzenia nr 20/20 z dnia 08.04.2020 i nr 9/20 z dnia 13.03.2020r

 

§ 2

  Zarządzenie umieścić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Słubicach.

§ 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                   

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 34/20 z dnia 15 czerwca 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-06-15
Publikacja w dniu:
2020-06-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Renata Sikorska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-06-15
Publikacja w dniu:
2020-06-15
Opis zmiany:
b/d