Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 40/20 z dnia 27 lipca 2020r.

A-0121-40/20

ZARZĄDZENIE

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SŁUBICACH

Nr A-0121-40/20 z dnia 27 lipca 2020r.

 

w sprawie funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta,

 Biura Podawczego oraz czytelni akt

 

  1. Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje osoby od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00 oraz od 11.30 do 15.00 ( przerwa na dezynfekcję w godzinach od 11.00 do 11.30). W biurze może przebywać tylko jedna osoba. Pracownik BOI ustala kolejność i godziny przyjęć poszczególnych interesantów.
  2. Biuro podawcze sądu przyjmuje pisma od godziny 8:00 do 15:00 z przerwą na dezynfekcję od 11.30 do 12.00. Jednorazowo w pomieszczeniu może przebywać 1 interesant.
  3. Czytelnia akt czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.30 z przerwą na dezynfekcję w godzinach od 11.30.do 12.00. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w czytelni do 1 interesanta, przy co drugim stanowisku tj. 2 osoby jednocześnie.
  4. Akta podlegają udostępnieniu po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym, złożonym najpóźniej na dwa dni przed terminem ich udostępnienia.
  5. Biuro Obsługi Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-14.00 z przerwą na dezynfekcję w godzinach od 11.00-11.30.
  6. Osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku, czy jej wysyłania - do skrzynki nadawczej umieszczonej przy wejściu do budynku sądu.
  7. Korespondencja przychodząca do Sądu podlega ozonowaniu i kierowana jest do poszczególnych wydziałów po 24 godzinach od wpływu do sądu. Odnotowana data wpływu odpowiada rzeczywistej dacie wpłynięcia pisma lub wniosku do sądu.
  8. Do odwołania nie prowadzi się dyżurów poniedziałkowych do godz.18-stej.
  9. Traci moc § 2 zarządzenia prezesa Sądu z dnia 22.05.2020r. ( Nr A-0121-30/20).
  10. Zarządzenie wchodzi w życie od 28 lipca 2020r.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska             

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 40/20 z dnia 27 lipca 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-07-31 14:21:30
Publikacja w dniu:
2020-07-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Renata Sikorska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-07-31 14:17:26
Publikacja w dniu:
2020-07-31
Zmiany:
Podejrzyj