Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 43/20 z dnia 17 sierpnia 2020r.

Słubice, dnia 17.08.2020r.

A-0121-43/20

ZARZĄDZENIE

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SŁUBICACH

Nr A-0121-43/20 z dnia 17 sierpnia 2020r.

  1. Uchyla pkt. 1, 3, 7 i 15 § 1  Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Słubicach Nr A-0121-30/20 z dnia 22 maja 2020r.
  2. Wstęp do budynku sądu mają osoby wezwane do udziału w posiedzeniu, zawiadomione o terminie posiedzenia lub wykazujące inną niezbędną potrzebę. Wstęp do sądu mają również  osoby wyrażające  wolę  udziału w  jawnych rozprawach lub posiedzeniach w charakterze publiczności lub osoby zaufania społecznego.
  3. Osoby wezwane lub zawiadomione, jak też osoby chcące uczestniczyć w jawnych rozprawach lub posiedzeniach oraz osoby zaufane nie będą wpuszczane do sądu wcześniej niż 10 minut przez wyznaczonym terminem posiedzenia lub rozprawy.
    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.08.2020r.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska               

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 43/20 z dnia 17 sierpnia 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-08-18 14:47:25
Publikacja w dniu:
2020-08-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-08-18 14:43:08
Publikacja w dniu:
2020-08-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-08-18 14:41:22
Publikacja w dniu:
2020-08-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-08-18 14:39:44
Publikacja w dniu:
2020-08-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Renata Sikorska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-08-18 14:35:17
Publikacja w dniu:
2020-08-18
Zmiany:
Podejrzyj