Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 44/20 z dnia 19 sierpnia 2020r.

Słubice, dnia 19.08.2020r.

A-0121-44/20

ZARZĄDZENIE

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SŁUBICACH

Nr A-0121-44/20 z dnia 19 sierpnia 2020r.

        

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, w zw. z art. 22§1 pkt 1lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2020.365 j.t.)

         zarządzam, co następuje:

  1. Ustanawiam dzień 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Słubicach, za święto 26 grudnia 2020r. przypadające w dniu wolnym od pracy.
  2. Umieszczenie treści zarządzenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Słubicach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska               

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 44/20 z dnia 19 sierpnia 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-08-20 12:55:44
Publikacja w dniu:
2020-08-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-08-20 12:49:42
Publikacja w dniu:
2020-08-20
Zmiany:
Podejrzyj