Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 51/20 z dnia 19 października 2020r.

ZARZĄDZENIE

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SŁUBICACH

   Nr A-0121-51/20 z dnia 19 października 2020r. 

 

Na podstawie art.9, art.9a i art.54 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych i wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w czasie epidemii SARS-CoV- 2 w Polsce z dnia 18.05.2020r. w związku ze wzrastającym zagrożeniem epidemicznym w celu dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników sądu :

 

I. Zmieniam Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Słubicach z dnia 22 maja 2020r. nr. A-0121-30/20.

 

Zarządzam co następuje:

  • 1 pkt.14 otrzymuje brzmienie:

Wszyscy pracownicy i sędziowie podczas posiedzeń i rozpraw winni mieć osłonięte usta i nos. Osłony można ściągać tylko w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach. Osoby uczestniczące w posiedzeniach jak też przesłuchiwane powinny przez czas trwania posiedzenia lub rozprawy mieć osłonięte usta i nos. Przewodniczący może zezwolić na zdjęcie osłony jedynie w celu potwierdzenia tożsamości .

 

II. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 19 października 2020r.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 51/20 z dnia 19 października 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-10-19 15:54:54
Publikacja w dniu:
2020-10-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-10-19 15:43:12
Publikacja w dniu:
2020-10-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-10-19 15:36:53
Publikacja w dniu:
2020-10-19
Zmiany:
Podejrzyj