Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 52/20 z dnia 26 października 2020r.

Słubice, dnia 26.10.2020r.

A-0121-52/20

 

ZARZĄDZENIE

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SŁUBICACH

   Nr A-0121-52/20 z dnia 26 października 2020r. 

 

  1. Ustanawia się ograniczenia w wykonywaniu zadań przez kuratorów w okresie od 26.10.2020r. do 15.11.2020r.
  2. Czynności służbowe, w tym wywiady kuratorzy realizują za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość ( telefon, fax, email, komunikatory internetowe). Czynności bezpośrednio w miejscu zamieszkiwania uczestników /oskarżonych/skazanych mają być realizowane tylko wówczas gdy ze zlecenie wynika, iż wywiad należy bezwzględnie przeprowadzić w miejscu zamieszkania i gdy nie można dokonać żądanych ustaleń w oparciu o informację uzyskaną w toku kontaktu na odległość.
  3. Czynności w terenie mają być przeprowadzane przy zastosowaniu środków i zasad ochrony sanitarno-epidemiologicznej. Od uczestników czynności kurator wymaga zachowania wszelkich obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. W przypadku odmowy przez uczestnika czynności zastosowania się do tych wymogów kurator ma prawo odmówić wykonania czynności.
  4. Niedopuszczalnym jest niewykonywanie przez kuratora żadnych czynności w toku tych ograniczeń.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska            

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 52/20 z dnia 26 października 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-10-27 11:48:10
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-10-27 11:43:00
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj