Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 54/20 z dnia 6 listopada 2020r.

06.11.2020r.

A-0121- 54/20   

ZARZĄDZENIE NR 54/20

w związku z trwającą epidemią wirusa Sars-CoV-2 i wzrastającym zagrożeniem  epidemicznym na podstawie art.9 a § 1 i art.54 §2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych celem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom przebywającym na terenie budynku Sądu

 zarządzam, co następuje:

 1. Wprowadza się do odwołania ograniczenie ilości osób przebywających jednocześnie na terenie budynku sądu w wydzielonych strefach. Wstęp do budynku sądu mają osoby wezwane do udziału w rozprawach, posiedzeniach, zawiadomione o terminach lub wykazujące inną niezbędną potrzebę.
 2. Ilość osób ,które mogą przebywać jednocześnie w wyznaczonych strefach:
 • w strefie 1- 6 osób,
 • w strefie 2- 6 osób,
 • w strefie 3 -9 osób,
 • w strefie 4 – 8 osób,
 • w strefie 5 – 6 osób,
 • w strefie 6 -6 osób,

Dopuszczą się możliwość wyznaczenie miejsc dla osób oczekujących na sali nr 230.

 1. W budynku może jednorazowo przebywać nie więcej niż 41 osób. Kontrolę ilości osób przebywających w sądzie przeprowadzać będą pracownicy ochrony.
 2. W przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w pkt.3 pracownik ochrony jest upoważniony do czasowej odmowy wstępu do budynku sądu, o czym niezwłocznie powiadamia kierownika właściwego sekretariatu jeśli dotyczy to osoby wezwanej lub zawiadomionej.
 3. Osoba, które chce wziąć udział w rozprawie lub posiedzeniu w charakterze publiczności powinna na trzy dni przed terminem danej sprawy złożyć pisemny wniosek o umożliwienie jej obecności na sali rozpraw. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje przewodniczący rozprawy przy uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 4. Osoby wezwane, zawiadomione będą wpuszczane do budynku sądu nie wcześniej niż 10 minut przez wyznaczonym terminem posiedzenia lub rozprawy .
 5. Na korytarzach i w wydzielonych strefach można zajmować jedynie wyznaczone miejsca.
 6. Nad porządkiem i przestrzeganiem zasad sanitarnych w strefach i na korytarzach czuwają pracownicy ochrony.
 7. Traci moc zarządzenie z dnia 17.08.2020r.
 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09 listopada 2020r.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska               

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 54/20 z dnia 6 listopada 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-11-06 13:55:37
Publikacja w dniu:
2020-11-06
Zmiany:
Podejrzyj