Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 59/20 z dnia 23.11.2020r.

ZARZĄDZENIE NR 59/20

                                                                                   znak                             data

                                                                                  A-0121- 59/20                 23.11.2020r.

 Na podstawie art.54 ust. 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r., w z związku z rozprzestrzeniającą się epidemią SARS-CoV-2 celem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Sądu Rejonowego w Słubicach, jak też petentów,

Zarządza się co następuje :

  1. Przedłuża się okres zawieszenia funkcjonowania III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Słubicach na okres do 27.11.2020r.
  2. Odwołuje się posiedzenia i wokandy w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w okresie od 25.11.2020r. do 27.11.2020r.
  3. Niecierpiące zwłoki sprawy rodzinne i nieletnich będą rozpoznawane przez sędziego orzekającego w IV Wydziale Pracy i sekretariat IV Wydziału Pracy.
  4. Odsuwa się od wykonywania obowiązków pracowników i sędziów III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w okresie od 25.11.2020r. do 27.11.2020r. z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                

Dyrektor Sądu Rejonowego w Słubicach

Alicja Kopczyńska             

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 59/20 z dnia 23.11.2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-11-23 11:22:59
Publikacja w dniu:
2020-11-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-11-23 10:34:35
Publikacja w dniu:
2020-11-23
Zmiany:
Podejrzyj