Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 7/21 z dnia 01.03.2021r.

Słubice, dnia 01.03.2021r.

A-0121-7/21

ZARZĄDZENIE

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SŁUBICACH

Nr A-0121-7/21 z dnia 01 marca 2021r.

        

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, w zw. z art. 22§1 pkt 1lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2020.365 j.t.)

         zarządzam, co następuje:

  1. Ustanawiam dzień 04.06.2021r. dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Słubicach, za święto 01.05.2021r. przypadające w dniu wolnym od pracy.
  2. Ustanawiam dzień 24.12.2021r. dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Słubicach, za święto 25.12.2021r. przypadające w dniu wolnym od pracy.
  3. Umieszczenie treści zarządzenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Słubicach.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska               

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 7/21 z dnia 01.03.2021r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-03-05 11:52:27
Publikacja w dniu:
2021-03-05
Zmiany:
Podejrzyj