Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 21 maja 2024r.

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Słubicach

z dnia 21.05.2024r.

 w sprawie ustalenia godzin obsługi interesantów w poniedziałki  w okresie od 01.07.2024r. do dnia 31.08.2024r.

Na podstawie § 39 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019r. ( tj. Dz.U z 2022r. poz. 2514 ze zm.)- Regulamin urzędowania sądów powszechnych zarządzam:

  § 1

1.    W okresie od 01.07.2024r. do dnia 31.08.2024r. obsługa interesantów w poniedziałki odbywać się będzie w godzinach 08.00-15.00.

2.    Dyżur pracowników prowadzony w poniedziałki do godz. 18.00 w okresie wskazanym w pkt.1 zostaje odwołany.

§ 2

1.    Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

2.    Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Słubicach oraz wywieszeniu w  miejscach do tego przeznaczonych.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                  

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 21 maja 2024r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-05-23 11:40:26
Publikacja w dniu:
2024-05-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-05-23 11:40:15
Publikacja w dniu:
2024-05-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-05-23 11:34:56
Publikacja w dniu:
2024-05-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-05-23 11:34:49
Publikacja w dniu:
2024-05-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-05-23 10:42:53
Publikacja w dniu:
2024-05-23
Zmiany:
Podejrzyj