Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 27 marca 2024r. 4222-OA.021.8.2024

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SŁUBICACH
Z DNIA 27 MARCA 2024R. 4222-OA.021.8.2024


W SPRAWIE UTWORZENIA SEKRETARIATÓW ZESPOŁÓW KURATORSKIEJ
SŁUŻBY SĄDOWEJ W SADZIE REJONOWYM W SŁUBICACH


Na podstawie art. 42 Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U. nr.98, poz.1071 ze zm.) w związku z art. 22 § 1 pkt. 1a Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych


zarządzam


§ 1. Utworzenie z dniem 02 kwietnia 2024r. w Sądzie Rejonowym w Słubicach Sekretariatu I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Sekretariat będzie wykonywał czynności na rzecz obydwu Zespołów.
§ 2. Zamieszczenie zarządzenia na stronie internetowej SR w Słubicach .
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.04.2024r.


Prezes Sądu Rejonowego
w Słubicach
Renata Sikorska

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 27 marca 2024r. 4222-OA.021.8.2024

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-03-28 11:34:20
Publikacja w dniu:
2024-03-28
Zmiany:
Podejrzyj