Zwrot kosztów dla świadków

Każdemu świadkowi po stawiennictwie na rozprawie karnej przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdem do Sądu.

Aby powyższe koszty uzyskać należy:

  • po złożeniu zeznań na sali rozpraw stawić się w Biurze Obsługi Inetersanta - pokój 103, parter,
  • okazać dokument tożsamości,
  • okazać wezwanie do Sądu,
  • przedłożyć zaświadczenia (bilety) potwierdzające poniesione koszty,
  • w przypadku ubiegania się o zwrot utraconego zarobku nalezy okazać zaświadczenie z zakładu pracy o utraconym zarobku w dniu stawiennictwa w Sądzie,
  • udać się do kasy - pokój 115, parter.

Rejestr zmian dla: Zwrot kosztów dla świadków

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d