Ogłoszenie w sprawie I Ns 315/18

Słubice, dnia 16 grudnia 2020 r.

Sygn. akt I Ns 315/18
(w odpowiedzi należy zawsze podawać sygn. akt )

OGŁOSZENIE


Zgodnie z art. 6381 § 2 k.p.c. Sąd ogłasza, że zostało wydane postanowienie Sądu Rejonowego w Słubicach z dnia 6 listopada 2020 r. dotyczące sporządzenia spisu inwentarza spadku spadkodawczyni Jadwigi Surma, PESEL 43050207324, ostatni adres zamieszkania: 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 33/6, data śmierci: 23 lutego 2017 r. w Torzymiu.
Nadto Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym o zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Adriana Czarniecka              Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 315/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-01-27 08:16:22
Publikacja w dniu:
2021-01-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-12-23 09:38:33
Publikacja w dniu:
2020-12-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-12-23 09:36:32
Publikacja w dniu:
2020-12-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-12-23 09:25:14
Publikacja w dniu:
2020-12-23
Zmiany:
Podejrzyj