Przyjęcie wniosków

Sprawy wpływające do wydziałów są rozpoznawane według kolejności wpływu oraz stopnia ich przygotowania do merytorycznego rozpoznania, a więc po uzupełnieniu braków formalnych, opłaceniu wpisu sądowego, zgromadzeniu wniosków dowodowych.

W pierwszej kolejności załatwiane są sprawy:

 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym,
 • skargi na czynności komornika,
 • sprawy w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
 • sprawy zawierające wnioski o zabezpieczenie powództwa, wstrzymanie egzekucji, zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
 • sprawy  wieloletnie,
 • sprawy  do przekazania według właściwości do innego sądu.

 
Sprawy rozpoznawane są według kolejności ich wpływu i w większości wymagają pilnego rozstrzygnięcia.


W pierwszej kolejności rozpoznawane są sprawy:

 • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art.52 k.p.c),
 • kobiet w ciąży i działaczy związkowych,
 • o sprostowanie świadectwa pracy,
 • o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę,
 • skargi na czynności komornika,
 • związane z wypadkiem przy pracy,
 • dotyczące ubezpieczeń społecznych.

Rejestr zmian dla: Przyjęcie wniosków

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d