Udostępnianie akt stronom

Zasady udostępniania akt w sprawach sądowych

W sprawach: cywilnych, rozpoznawanych przez sąd rodzinny, rozpoznawanych przez sąd pracy postępowanie jest jawne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy lub wyciągi z tych akt. (art. 9 kodeksu postępowania cywilnego).Akta sprawy dostępne są dla uczestników postępowania w sekretariacie oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach dopuszczalne jest sporządzanie i otrzymywanie odpisów i wyciągów z akt (art. 525 kodeksu postępowania cywilnego).

Rejestr zmian dla: Udostępnianie akt stronom

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d