Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

We wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu należy:

  • oznaczyć osobę wnoszącą pismo (imię, nazwisko, adres), oznaczyć Sąd i podać sygnaturę sprawy, uzasadnić wniosek z powołaniem się na brak możliwości ponoszenia kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny

  • załączyć dokładnie wypełniony formularz oświadczenia o stanie majątkowym (druk w podpunkcie "Pouczenia, formularze"), od wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nie pobiera się opłat sądowych

  • określić wartość przedmiotu sporu

  • uzasadnić żądania (wskazanie dlaczego Sąd powinien uwzględnić żądanie wnoszącego pismo tj. podstawy faktycznej żądania)

  • podpisać pismo

Rejestr zmian dla: Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d