Wysokość opłat w sprawach rozpoznawanych w wydziale rodzinnym

Opłaty:

 • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa - 200 zł,

 • unieważnienie uznania dziecka - 200 zł,

 • ustanowienie rozdzielczości majątkowej - 200 zł,

 • rozwiązanie przysposobienia - 200 zł,

 • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego - 100 zł,

 • zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dot. władzy rodzicielskiej - 100 zł,

 • skarga na czynności komornika - 50 zł,

 • zwolnienie (obcokrajowca) z obowiązku przedkładania dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego - 100 zł,

 • ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego - 50 zł,

 • sprawy nieprocesowe (stała opłata) - 100 zł,


Opłaty kancelaryjne

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

 • poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
 • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
 • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
 • zaświadczenia

– pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w kwocie 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.

Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

Rejestr zmian dla: Wysokość opłat w sprawach rozpoznawanych w wydziale rodzinnym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2019-08-29
Publikacja w dniu:
2019-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2019-08-29
Publikacja w dniu:
2019-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2019-08-29
Publikacja w dniu:
2019-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2019-08-29
Publikacja w dniu:
2019-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2019-08-29
Publikacja w dniu:
2019-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d