I Wydział Cywilny

Przewodniczący wydziału SSR Adriana Czarniecka

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Słubicach Nr 30/20 z dnia 22.05.2020r. obowiązują nowe zasady dotyczące przyjmowania interesantów przez przewodniczących wydziałów:

Przewodniczący Wydziałów nie przyjmują osobiście interesantów. Wnioski, skargi do przewodniczących wydziałów składane mogą być wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, w razie sprawy pilnej można wysłuchać interesanta telefonicznie.

Kierownik sekretariatu  – Dorota Morgiewicz

95 750 70 76

95 750 70 77

Numer subkonta bankowego: 42 1010 0055 2133 0042 2200 0001

Numer konta do uiszczania opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego (5 zł): 98 1010 1704 0092 4713 9800 0000

Rodzaje spraw rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym to m.in.:

 • o zapłatę, których wartość nie przekracza 75.000 zł
 • o stwierdzenie nabycia spadku – druk wniosku w zakładce "Pouczenia, formularze"
 • o dział spadku – druk wniosku w zakładce "Pouczenia, formularze"
 • o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
 • o zasiedzenie
 • o naruszenie posiadania
 • o podział majątku wspólnego
 • skarga na czynność komornika
 • o eksmisję z lokalu mieszkalnego lub użytkowego
 • o zniesienie współwłasności
 • o wyjawienie majątku
 • o wydanie nieruchomości lub ruchomości

Właściwość miejscowa dla Sądu Rejonowego w Słubicach - Wydział I Cywilny:
miasto Kostrzyn nad Odrą oraz gminy Górzyca, Rzepin i Słubice


Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-08-21 11:25:10
Publikacja w dniu:
2020-08-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-08-21
Publikacja w dniu:
2018-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d